Lionstoimintaa Suomessa ja maailmalla

Kuulumme maailman suurinpaan palveluklubien järjestöön Lions Clubs Internationaliin, jonka tunnuslause on We Serve - Me Palvelemme.

Lions-klubit ovat paikkakuntansa palvelua varten muodostettuja uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia yhteisöjä. Lionstoiminta on iloista yhdessä tekemistä ja palkatonta vapaaehtoistyötä, joka tuo apua sitä tarvitseville ihmisille.

Klubimme kuuluu jäsenenä Suomen Lions-liittoon ja hallinnollisesti sen N-piirin II -alueen 1. lohkoon. Omassa lohkossamme on 5 muuta klubia ja alueellamme on 10 klubia. 

Suomessa on tällä hetkellä noin 800 klubia, joissa on jäseniä noin  17.000 ja naisia on yli 20 %. Koko maailmassa on noin 48.000 klubia ja noin 1.4 miljoonaa jäsentä, noin 200 maassa.

Vapaaehtoistyön lisäksi lionsklubit kehittävät jäseniään tarjoamalla koulutusta ja mielenkiintoisia tehtäviä. Verkostoitumisen mahdollisuuksia tarjoutuu niin kotimaassa kuin maailmallakin.

N-piirin nettisivut
Suomen Lions-liiton nettisivut
Lions Clubs International nettisivut