Lionstoimintaa Suomessa ja maailmalla

Kuulumme maailman suurinpaan palveluklubien järjestöön Lions Clubs Internationaliin, jonka tunnuslause on We Serve - Me Palvelemme.

Lions-klubit ovat paikkakuntansa palvelua varten muodostettuja uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia yhteisöjä. Lionstoiminta on iloista yhdessä tekemistä ja palkatonta vapaaehtoistyötä, joka tuo apua sitä tarvitseville ihmisille.

Klubimme kuuluu jäsenenä Suomen Lions-liittoon ja hallinnollisesti sen N-piirin II -alueen 1. lohkoon. Omassa lohkossamme on 5 muuta klubia ja alueellamme on 10 klubia. 

Suomessa on tällä hetkellä noin 800 klubia, joissa on jäseniä noin  18.000 ja naisia on yli 20 %. Koko maailmassa on noin 48.000 klubia ja noin 1.4 miljoonaa jäsentä.

Vapaaehtoistyön lisäksi lionsklubit kehittävät jäseniään tarjoamalla koulutusta ja mielenkiintoisia tehtäviä. Verkostoitumisen mahdollisuuksia tarjoutuu niin kotimaassa kuin maailmallakin.

N-piirin nettisivut
Suomen Lions-liiton nettisivut
Lions Clubs International nettisivut